Op woensdag 18 april beginnen de werkzaamheden aan Het Palet, volgens de plannen die eerder op onze website zijn gepresenteerd. We zijn blij dat we in goed overleg met de buurt (3e Schilderskwartier) en de Gemeente nu tot de uitvoering kunnen overgaan. In de eerste fase wordt een deel van de bestaande beplanting verwijderd. In de komende weken wordt nieuwe beplanting aangebracht. We gaan een groter gedeelte van het terrein met de "schoffelploeg" onderhouden.
Op zaterdag 21 april vanaf half 10 's ochtends gaan we met een groep omwonenden twee onverharde paden aanleggen met houtstrooisel. Daarbij kunnen we nog wel wat helpende handen gebruiken. Voor kruiwagens, harken en een lekker bakje koffie wordt gezorgd!
Meld je snel aan op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en kom op zaterdag naar Het Palet!
Hartelijke groet,
Carin Alink, Bram Adema, Jaap Friskus, Wijnand Aalderink (Paletcommissie)

banner.png