Beste Buurtbewoners,

We kijken terug op een goed bezochte algemene ledenvergadering waarbij 26 buurtbewoners aanwezig waren.

Hier vindt u de link naar de presentatie van de vergadering: presentatie vergadering

Hieronder een aantal agendapunten die aan de orde zijn geweest.

·  Bram Adema en Wijnand Aalderink hebben ons meegenomen in de voortgang “Herinrichting Palet”. Inmiddels is er groen licht vanuit de gemeente en is de financiering rond. Rondom mei ‘18 verwacht men dat er een start wordt gemaakt met het uitvoeringsplan.

 

 

 

·  Menno Hemminga heeft ons bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de Watertoren o.a. wat betreft de verwachte parkeerproblematiek ingeval boven in de watertoren een restaurant wordt gevestigd. Het onderzoek naar de nieuweparkeerdruk door de gemeente en het 3e Schilderskwartier komen niet met elkaar overeen. De rechter (enige keuze omdat het om een rijksmonument gaat) zal over enkele weken een uitspraak doen of binnen de gemeentelijke beleidsregels wel of niet plaats is voor 44 extra auto’s.

·  De kascommissie heeft aangegeven dat de boekhouding en de jaarrekening over 2017 op orde is. Folkert Sierts verlaat na 2 jaar de kascommissie en Willem van der Schalie heeft zich nieuw aangemeld. Hij vormt samen met Martin van Koldam voor het kalenderjaar 2018 de kascommissie.

 

 

·  Halverwege 2018 komt de functie van secretaris vrij, hierbij wordt eenieder opgeroepen om bij belangstelling dit door te geven aan het bestuur van de 3e Schilderskwartier via secretaris@3eschilderskwartier 

 

·  Bert van de Vorstenbosch (gemeente Groningen) heeft aan de leden het bestemmingsplan 3e Schilderkwartier toegelicht welke op 29 juni 2017 van kracht is gegaan. Hier vindt u de link naar de presentatie van Bert van de Vorstenbosch: presentatie bestemmingsplanHet bestemmingsplan kun u vinden via de volgende link https://gemeente.groningen.nl/geldende-bestemmingsplannen. Jan Veenstra meldt dat hij als bestuurslid het effect merkt van het nieuwe bestemmingsplan. Er zijn sindsdien geen nieuwe aanvragen voor ontrekkingsvergunningen ingediend.

 

 

 

 

·  Mathijs Groeneveld doet tot slot een oproep aan alle leden om ideeën over buurtactiviteiten aan te leveren en daarbij aan te geven wat de eigen bijdrage kan zijn bij de uitwerking van het idee.

 

Tot zover de terugkoppeling van de jaarvergadering over 2018. 

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur 3e Schilderskwartier

banner.png