Verslag overleg met omwonenden op 23 september ’17

 

Op een prachtige nazomerzaterdag heeft de Paletcommissie de bijgestelde plannen besproken met de buurt.

 

Het was de Nationale Burendag, 23 september 2017,  en onze jaarlijkse BBQ.

De uitnodiging voor de plannen hebben we huis aan huis ruim van tevoren rondgebracht.

Daarop stond ook het bijgestelde plan voor het Palet.

Daarnaast stond Het Palet aangekondigd op de website van het 3e Schilderskwartier.

 

Er waren ongeveer 15 buurtbewoners. Wijnand Aalderink en Bram Adema hebben de plannen toegelicht.

Daarna was er ruimte voor vragen. Een greep uit de vragen.

 

Of het halfverharde pad bij regen niet glad wordt. Een oudere mevrouw vroeg dat.

De reactie was dat een voorbeeld kan zijn de paden in het Noorderplantsoen. Maar het kan ook een schelpenpad worden.

De wens voor een stevig pad dat niet glad wordt, nemen we mee in het overleg met de gemeente.

De gemeente gaat dit ontwerp technisch verder uitwerken.

 

Een andere vraag ging over de schommel. Veel reacties waren om de schommel te laten staan.

Ouders en grootouders zitten bij de banken terwijl de kinderen schommelen.

Juist die klassieke schommel wordt gewaardeerd.

We gaan dat met de gemeente bespreken.

Wellicht kan ook een nestschommel worden geplaatst waar de landschapsarchitect dat heeft bedoeld.

Of kan een trampoline op de plek van de geplande nestschommel worden ingegraven?

 

Omwonenden waren tevreden dat er geen bomen verdwijnen.

Toch kwam ook de vraag naar meer diversiteit, bijvoorbeeld naar vruchtbomen.

En werd gevraagd of de grote bomen gesnoeid kunnen worden als deze te groot worden.

 

Als laatste de vraag of de prikstruiken verdwijnen. Hier wordt veel hinder van ondervonden bij het voetballen.

Als je naast het coaltje schiet is de bal gelijk lek (waarschijnlijk een onbedoeld effect).

Wij hebben aangegeven dat de gemeente rekening houdt met delen nieuwe beplanting aan te brengen.

De suggestie kwam om de prikkelbosjes te vervangen door plukfruit: bessenstruiken of frambozen?

 

De belangstellenden zijn bedankt voor hun komst en hun inbreng.

Een mevrouw, jonge moeder van een klein kind, vertelde nog hoe goed ze het vond dat dat het Palet verder wordt uitgebreid.

En een buurman wil wel regelmatig compost leveren.

 

De Paletcommissie zal met de gemeente de plannen verder uitwerken.

 

 

De Paletcommissie is met de gemeente in overleg geweest.

Het ontwerp is bijgesteld n.a.v het overleg wat we met omwonenden hebben gehad op 23 september ’17.

Hierbij de belangrijkste veranderingen:

1- Het halfverharde pad wordt in overleg met de gemeente uitgevoerd in hetzelfde materiaal dat ook gebruikt wordt in het Noorderplantsoen.

Het pad wordt uitgevoerd in Koersmix

2- De bestaande schommel blijft staan. Er wordt nog onderzocht of de schommel vervangen moet worden wanneer de technische kwaliteit dit vraagt. Dan wordt ook de ondergrond in kunstgras uitgevoerd.

3- In overleg kan de geplande nestschommel worden ingeruild voor een trampoline.

 

Met vriendelijke groet,

Dik Breunis 

 

 

banner.png