De jaarvergadering vindt plaats op maandagavond 29 januari 2018 bij de locatie Noorderpoort aan de Melkweg. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar, wij starten met de vergadering om 20.00 uur.

De agenda van de jaarvergadering is:

 • Opening door Mathijs Groeneveld (voorzitter)
 • Activiteiten 2017 (zie mail 17 september ‘17)
  • Stand van zaken Palet
  • Ontwikkelingen Watertoren
  • Fietsroute
  • Jan Lutmastraat
 • Financieel jaarverslag door Menno Hemminga (penningmeester)
  • Accordering kascommissie
  • Benoeming nieuwe kas leden 
 • Inventarisatie activiteiten voor en door buurtbewoners
 • Toelichting bestemmingsplan Schildersbuurt door vertegenwoordiger van de gemeente Groningen
 • Afsluiting     

Tot de 29 januari.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur 3e Schilderskwartier

banner.png