Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/n3esch1q/public_html/index.php:8) in /home/n3esch1q/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 665

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/n3esch1q/public_html/index.php:8) in /home/n3esch1q/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 665
Nieuws

De gemeente heeft de Schildersbuurt benaderd met de vraag of wij mee willen werken aan de nieuwe Leidraad van de gemeente Groningen.

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte' is een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte.
Met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen.
De gemeenteraad heeft de Leidraad in december 2021 vastgesteld.

De Wijkraad en de drie Schilderskwartieren hebben samen met de gemeente en een extern bureau Felixx gewerkt aan een viertal strategische raamwerken.
Voor in ieder geval de drie pleinen in onze buurt: HW Mesdagplein, Jozef Israëlsplein en Taco Mesdagplein.
Allereerst hebben we wandelingen in de Schildersbuurt gemaakt.
Felixx heeft de informatie die daaruit kwam vertaald in een groen-blauw raamwerk, over mobiliteit (verkeer en parkeren), sociaal en een belevingsraamwerk.

Daaruit hebben we de pleinen karakters gegeven. Dat eerste resultaat willen we aan u voorleggen.

Doe mee, geef je op bij de gemeente en volg de online meeting vanuit huis.

Beste buurtgenoten,

Helaas geen jaarvergadering dit jaar, het bestuur heeft hiertoe besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom Covid-19.

Hopelijk zal de situatie snel verbeteren en kunnen we volgend jaar weer een bijeenkomst organiseren.

Het jaarverslag van 2019 vindt u in deze link: Jaarverslag 2019

 

Na lange tijd zijn de containers aan de Hofstede de Grootkade weggehaald.
Zie hiervan Filmpje Containers Hofstede de grootkade

Ingestuurd door Yvonne van den Berg, waarvoor dank!
Yvonne geeft aan dat ze open staat voor het maken van meer filmpje in de wijk. Dus aanvragen/verzoeken zijn welkom.

 

 

Beste buurtgenoten,

Komen jullie ook toasten op het nieuwjaar. Direct na twaalven, is iedereen welkom op Het Palet.

Wij zorgen voor vuurkorven en feestverlichting. Breng je eigen borrel en bollen mee en de beste wensen voor iedereen.

1 januari 2020 00:00 uur

We houden het graag vuurwerkvrij op Het Palet

Beste buurtbewoners,

We kijken terug op een goed bezochte Algemene ledenvergadering op 29 januari 2019 waarbij 17 buurtbewoners aanwezig waren. Op de website www.3eschilderskwartier.nl staan foto’s en de PowerPoint van de vergadering zodat u allen deze rustig na kunt lezen. Hieronder een aantal agendapunten die aan de orde zijn geweest.

Bestuurswijziging: vanwege het vertrek van de secretaris Ermanda Feddema stelt het bestuur voor om Carin Alink in die functie aan stellen. De leden zijn akkoord.

Privacywet AVG: het bestuur zal conform deze wet handelen.

Activiteiten 2018: Menno Hemminga vertelt de ontwikkelingen, tellingen en processen rond de

Watertoren (het overleg tussen het 3e Schilderskwartier, de gemeente en de eigenaar over 44 extra parkeerplaatsen voor toekomstige bewoners en bezoekers van het restaurant). We wachten op een uitspraak van de rechter.

Jan Veenstra licht de verhuurdersvergunning toe als juridisch instrument tegen pandjesbazen. Dit wordt met applaus ontvangen. Jan Veenstra zet hierover een stuk in de Wijkkrant Schilderswijk.

Er is binnen de wijk een discussie gaande met de gemeente over fietsen op stoepen. Het vraagstuk wordt van alle kanten besproken (idee: we roepen ons uit als stoep-fiets-vrije buurt?).

Het bestuur is budgethouder geweest van Het Palet. Het Palet had een subsidie gekregen van de Nationale Burendag, dat door een vereniging moest worden beheer. De Wijkvereniging en de 3 Schilderskwartieren hebben een zaterdagmiddag besteed om de Panoramavisie te actualiseren en nieuwe afspraken te maken. De leden besluiten om 50 euro bij te dragen aan de organisatiekosten van de door de Wijkraad en Schilderskwartieren georganiseerde Panoramavisie.

Financiële zaken: De kascommissie heeft aangegeven dat de boekhouding en de jaarrekening over 2018 op orde is. De kascommissie verleent de penningmeester decharge over 2018. De kascommissie voor 2019 zal bestaan uit het huidige lid Willem van der Schalie en het nieuwe lid Dik Breunis. Het voorstel van het bestuur voor verlaging van de contributie voor 2019 van 21 naar 15 euro wordt door de leden overgenomen. De penningmeester verzoekt om bij betaling van de contributie het adres te vermelden, zodat een sluitende administratie ontstaat.

Wat verder ter tafel komt:

- De lampjes bij fietspad Jumbo verblinden wandelaars: bestuur onderneemt actie.

- Het is handig om aan te sluiten bij plannen van de gemeente, daardoor kunnen we als buurt meer bereiken.

- In de afgelopen jaren is een actiedag georganiseerd om fietswrakken op te ruimen. Dat gebeurt ook in 2019 weer. In de wijkkrant wordt de oproep geplaatst.

- De voorzitter van de wijkraad, Grietje Scholten kondigt overleg aan tussen de 3 Schilderskwartieren en de Wijkraad.

- Oude MJD pand aan de Herman Colleniusstraat: bestemming voor ouderen?

- Een eigen warmtecamera voor de wijk, zodat bewoners kunnen zien waar warmtelekken zijn in de gevels? Woningeigenaren kunnen dan aan de slag met deze quick-wins. Mathijs Groeneveld en Dik Breunis komen met een plan.

banner.png