Komt u ook naar het Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren?

De PvdA-fractie van Groningen nodigt u bij dezen van harte uit voor het Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren.

Het Wijkgesprek vindt plaats op maandag 18 juni van 20 tot 22 uur. Wij praten dan met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in uw wijk over verschillende actuele zaken. Bijvoorbeeld: Wat is uw idee voor de wijk? Uw wens? Uw zorg? Hoe houden we de buurt leefbaar? Mensen kunnen zelf bespreekpunten aandragen.

Als PvdA-raadsfractie vinden we het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilen we regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in een van de buurten.

Kunt u This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aangeven of u bij het Wijkgesprek aanwezig bent?

Wijkgesprek van de Schildersbuurt en Kostverloren
maandag 18 juni 20 - 22 uur (inloop 19.30 uur)
Buurtgebouw Op Mars, H.W.Mesdagstraat 72.

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fractievoorzitter PvdA Groningen

Op vrijdag 31 mei opent wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen om 09.30 uur officieel een deel van de Slimme fietsroute West bij de Herman Colleniusstraat 18. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Na diverse ontwerprondes bleek dat herinrichting van de Herman Colleniusstraat de beste maatregel was voor de Slimme fietsroute West en dat het overige deel van de route gebruik kan maken van de bestaande (fiets)infrastructuur. Uiteindelijk zijn drie varianten voor de herinrichting gepresenteerd aan de bewoners en de wijkraden. De input die hier is opgehaald, heeft geleid tot de meest vergaande ontwerpoplossing met een aangepast wegprofiel en verhoogd parkeren.


Slimme Routes
Enkele jaren geleden is in Groningen gestart met de zogenaamde Slimme Routes. 
Het doel van deze Slimme Routes is om de fietsers vanuit de binnenstad richting Zernike Campus en terug te leiden via aantrekkelijke fietsroutes op het gebied van veiligheid, comfort en snelheid. In de praktijk komt dit neer op goed aangelegde fietspaden met zo weinig mogelijk (scherpe) bochten, verkeerslichten en onoverzichtelijke situaties en oversteken

Inmiddels zijn er twee Slimme Routes in Groningen: Slimme Route West (via het Jaagpad) en Slimme Route Oost (via Park Selwerd).

 

Programma 31 mei


09.30 uur      Ontvangst bij Herman Colleniusstraat 18

09.40 uur      Toespraak door wethouder Paul de Rook. Aansluitend openingshandeling


10.15 uur      Einde bijeenkomst

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Johan Dijkema| Gemeente Groningen

SSC Communicatie | Communicatieadviseur  Stadsontwikkeling en Coördinator Informatiecentrum Grote Markt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Op woensdag 18 april beginnen de werkzaamheden aan Het Palet, volgens de plannen die eerder op onze website zijn gepresenteerd. We zijn blij dat we in goed overleg met de buurt (3e Schilderskwartier) en de Gemeente nu tot de uitvoering kunnen overgaan. In de eerste fase wordt een deel van de bestaande beplanting verwijderd. In de komende weken wordt nieuwe beplanting aangebracht. We gaan een groter gedeelte van het terrein met de "schoffelploeg" onderhouden.
Op zaterdag 21 april vanaf half 10 's ochtends gaan we met een groep omwonenden twee onverharde paden aanleggen met houtstrooisel. Daarbij kunnen we nog wel wat helpende handen gebruiken. Voor kruiwagens, harken en een lekker bakje koffie wordt gezorgd!
Meld je snel aan op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en kom op zaterdag naar Het Palet!
Hartelijke groet,
Carin Alink, Bram Adema, Jaap Friskus, Wijnand Aalderink (Paletcommissie)

Op donderdag 31 mei 2018 worden voor de voormalige woonhuizen van 26 oorlogsslachtoffers in de Schilderswijk Stolpersteine gelegd.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

Meer informatie vindt u hier: https://www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl/wp-content/uploads/2018/02/UITNODIGING-Stolpersteine-31mei2018.pdf

Voor contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen 

 

 

banner.png